Tribofilm Industries
Software packages for industry and tertiary

Tél : +33 (0)5 46 56 75 75

fr | en | es | tr
Contact

Bakım yönetim programı nedir ?

Bir Bakım Yönetim Programı veya Bilgisayar Destekli Bakım Yönetim Programıüretim ya da hizmet gibi farklı işletmelere yönelik bir yazılımdır. 

Amaç günümüz teknolojileri (hareketlilik ve izlenebilirlik) ile uyumlu bir şekilde çağdaş ve modern bakım yöntemlerini desteklemektir.

Bir Bakım Yönetim Programı ne işe yarar?

Üretim ve Bakım-Onarım departmanları, işletmelerdeki makine, bina, teçhizat gibi ekipmanların fonksiyonlarını en yüksek performansta sürdürmeleri için korumak istemektediler. Bir bakım yönetim programı, saha gerçeklerini dikkate alarak, bütün makine parkurunu yönetmenizi, düzeltici analiz yapmanızı, önleyici ve düzeltici müdahaleleri yönetmenizi, satın alma ve stokları yönetmenizi, istatistiklerle veya tablolarla sınırsız sayıda hızlı ve doğru rapor almanızı sağlar.

Kurumsal imajınız için, Endüstriyel Bakım Yönetim programı geliştirilebilir.

Genel özellikler

  • Makine/Ekipman yönetimi : Ekipman veya makine türüne göre kayıt ve hareket işlemleri, envanter, konum,
  • Bakım yönetimi : düzeltici bakım (iş emri ile), önleyici bakım (sistematik, koşullu, tahmini) iyileştirici bakım,
  • Teknik servis talepleri veya iş talep yönetimi,
  • Stok yönetimi : depo, yeniden gereç sağlama, stokları değerlendirme,
  • Satın alma yönetimi : satın alma talepleri, siparişler, malzeme ve hizmet satın alma, tedarikçi, vb.
  • Personel ve planlama yönetimi : faaliyetler, meslekler, görev planlaması, vb.
  • Bütçe ve maliyetlerin yönetimi : işçilik, stok, satın alma, malzeme kiralama, vb., bütçeleri hazırlama, periyodik izleme, sapma raporları, vb.
  • Anahtar Performans Göstergesi : panolar (istatistik, uyarı, bakılabilirlik indeksi (MTTR), güvenilirlik indeksi (MTBF), Pareto, … için veri tabanı  sorgulaması)